Со цел повеќе простор за велосипедистите во Град Скопје, оваа општина обезбедни нови 5000 заштитни столбчиња, со вкупна должина од околу 7.5 километри.

Вело прошетката низ градот, сега е со поголема безбедност за велосипедистите како учесници во сообраќајот, нивното движење е побезбедно на вело патеките заштитени од столбчиња.