Општина Карбинци во соработка со ЈП “Плачковица” започнаа со доделување канти за комунален отпад на секое домаќинство.

Оваа мерка ” Бесплатна канта за комунален отпад за секое домаќинство” општината ја спроведува како дел од активноста за намалување на загадувањето.

Од општината апелираат до жителите, комуналниот отпад да го одлагаат во доделените стандардизирани садови за отпад.