недела, мај 19, 2024

таг: соопштение

Соопштение за јавна презентација на Локална планска документација во КО Караорман

Општина Штип организира јавна презентација и јавна анкета за Локална планска документација за Катастарска општина (КО) Караорман, вон градежен реон за Катастарска парцела (КП)...

Општината Свети Николе постапила по наодите на Државната ревизија

Во соопштение Општината Свети Николе ги појаснува информациите, кои се појавија откако беше објавен извештајот на Државниот завод за ревизија. Во овој извештај се...