вторник, ноември 24, 2020

таг: републички пензионерски спортски натпревари

Радовиш беше домаќин на Републичките пензионерски спортски натпревари

Радовиш беше домаќин на 24. Републички пензионерски спортски натпревари во организација на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и на Здружението на пензионерите...