четврток, јуни 20, 2024

таг: комунален отпад

ЈП Исар апелира градежниот шут да не се фрла во контејнерите...

Наместо на места наменети за исфрлање на градежен шут, во Штип се почесто граѓаните ваквиот отпад го одлагаат во контејнерите за комунален отпад. Штипското ЈП...

Ново возило за комунален отпад во ЈКП „Брегалница”

Комуналниот отпад во Делчево и поголемите населени места во општината ќе се собира со ново современо возило за собирање отпад. Возилото пристигна во дворот...

Штип гради стратегија за управување со отпадот

Oпштина Штип, штипското јавно комунално претпријтие „Исар“, заедно со универзитетски професори и научници од лабораторијата АМБИКОМ на Универзитетот “Гоце Делчев“, ќе ги прават плановите...