понеделник, август 2, 2021

таг: амфибија

„Амфибија“ за собирање на пластичен и зелен отпад, набави општина Дојран

Сувоземно-пловен багер – „Амфибија“ за собирање на пластичен и зелен отпад (бујна вегетација) во Зоната на одржливо користење на Дојранско Езеро, набави општина Дојран. Инвестицијата...