Се чисти коритот на реката Вардар на потегот од мостот „Обединети нации“ до Железничкиот мос во населбата Хром, како што информираше Град Скопје коритото од двете страни на овој потег се чисти машински од вегетација, наноси од земја и комунален отпад.