Ова е терминот кој секоја сабота го посветуваме на општина Град Скопје. Неделното брифирирање на граѓаните преку радио применикот. Неделен бриф оваа недела акцентот го става на следните неколку активности кои се случија во главниот град:

*Реконструкција на улици во Карпош и Сарај преку меѓуопштинска соработка
*Советот на Град Скопје ја усвои одлуката за промена на имињата на улиците
*Четири средни училишта на Град Скопје добија благодарници за успешно спроведени крводарителски акции
*Есенинова се асфалтира – ново сообраќајно поврзување на Кисела Вода, Аеродром и Центар
*Младинскиот културен центар стана дел од реномираната платформа LIVEUROPE