Добредојдовме во неделниот бриф посветен на Град Скопје за оваа сабота. Градскиот информатор спакуван во неколку минути, ќе ве информира за активностите на општина Град Скопје за изминатата недела. Главниот акцент го ставаме на следните неколку  активности:

*Отворен Младинскиот центар во просториите на негогашно „Матично“
*Советот на градот на престојната седница ќе расправа за дополнување на Листата на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Град Скопје
*Комплетиран е велоконекторот во Скопје во должина од 2 километри
*Град Скопје е во процес на изготвување нов Генерален урбанистички план, со кој ќе се воспостават насоки за неговиот просторен развој за наредните 10 години
*Почна реконструкција на Кејот 13 ноември