Во новиот Неделен Бриф на Канал 77:
-Штип гради стратегија за управување со отпадот
-Општина Карбинци работи на отстранување на дивите депонии
-Околу еден милион општински средства Карбинци годинава наменува за
поддршка на Ф.К Карбинци