Во новиот Неделен Бриф на Канал 77:

Форуми за одржлив развој на Дојранското Езеро, се одржуваат во Дојран.
-Во општина Карбинци, поставен е асфалт на пристапниот пат до село Вртешка.
-Општина Штип го објави конкурсот за доделување на признанието 8 ноември за 2020.
-Неделава во Штип се изврши замена на доводот во Филтер станицата за водата, која ќе пристигнува од Хидросистемот „Злетовица”.
-Започна реновирањето на ентериерот во здравствената станица во Македонска Каменица