Во новиот Неделен Бриф на Канал 77:

– Со европски и државни пари почнува проектот „Дојран туристички бисер во Југоисточна Македонија“
– Општина Карбинци доби агро-метеоролошка станица
– Детската градинка „Рахилка Гонева“ од Свети Николе го објави протоколот за работа во ковид услови
– „Пензионерски поетски средби“ на локалитетот Баргала
– Општина Македонска Каменица доби ново возило за изнесување смет, а го надргади постоечкото за интервенција при пожари и други прирдони непогоди