Во актуелниот Неделен Бриф на Радио мрежа Канал 77:

Се асфалтира регионалнниот пат Виница – Лески – Зрновци.
Дел од некогашната овчеполска житница  ќе стане извор на таканаречена „зелена енергија“.
Општина Македонска Каменица инсталира автоматски хлоринатори на водоводните системи во селските срединa.
Заврши деветтиот по ред традиционален детски ликовен камп АСНОМ 2019 во Пелинце.
Санирани свлечиштата на патот до Конче, делницата доби нов асфалтен слој и е безбедна за учесниците во сообраќајот.