Полесен пристап за жителите на ул. „Вера Јоциќ“ во Македонска Каменица

Изминатиот периот се реконстраше улицата „Вера Јоциќ“ во централното градско подрачје на Македонска Каменица. Реконструкцијата на улицата со вкупна должина од 470 метри и ширина на коловоз 5,5 метри.

Во текот на изминатиот период, по целосното отстранување на дотраениот асфалт, беа поставени граничници и тротоари на обете страни на коловозот. Исто така, беше инсталирана и нова атмосферска и фекална канализациона мрежа.

Со ова, општина Македонска Каменица трајно го решава овој инфраструктурен проблем на жителите од овој дел на градот. Обезбедува полесен пристап на населението до своите домови и поврзувањето со фрекфентните улици Каменичка и улица 14-ти Јуни.

Вредноста на договорот за изградба на улица „Вера Јоциќ“ е 8.798.351 денари, кој изведувачот „Коле Транс Инжинеринг“ ДОО – Штип го спроведува според динамиката која му е зададена во склучениот Договор за изградба на улица Вера Јоциќ.