Седмичното резиме на активности во општините, со наслов „Неделен Бриф“, изгледа вака:

Пролетно чистење на атмосферската канализација и акција за заловување на кучиња во Македонска Каменица.
Локален пат до нивите ќе се гради во општина Карбинци.
Светиниколски „Комуналец“ во акција за пролетно разубавување.
Ќе се одржи Графити фест Куманово.