Значително ќе се подобри пристапот до викенд населбата Вртешка. Денес беше асфалтиран дел од регионалниот пат во Плачковица.

Имено во соработка со Македонија пат се поправаа местата на кои е оштетен коловозот.