Утре (петок) во Штип ќе се спроведе ларвицидна дезинсекција со цел уништување на ларвите на комарците.

Третирањето ќе се врши во периодот од 09 до 14 часот, a со дезинсекцијата ќе бидат опфатени застојните води во урбаните населби и локалитети на трериторијата на ОПШТИНа Штип.

– Третирањето Ке се изведува со препаратот BlOPREN 4GR со активна материја lsopropyl (7S,2E,4E)-(+)-11-methoxy-3,7,1 1-Trimethyl ларвицид или OXYMOS 20 ЕС со активна материја 4-phenoxyphenyl(RS)-2-(2pyrldyloxy)propil, информираат од општината.

Во случај на неповолни временски услови (дожд, ветар и др.) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

За сите информации и прашања можете да се јавите на телефон за контакт во Општина Штип : 032/22 66 22.