понеделник, април 22, 2024

таг: јавна презентација

Штип: Повторно јавна анкета и јавна презентација за „Плуждино“ и „Горни...

Секторот за урбанизам на Општина Штип известува дека ќе се одржи повторна јавна анкета и јавна презентација за прелог-план ДУП за дел од УЕ...

Соопштение за јавна презентација на Локална планска документација во КО Караорман

Општина Штип организира јавна презентација и јавна анкета за Локална планска документација за Катастарска општина (КО) Караорман, вон градежен реон за Катастарска парцела (КП)...