четврток, октомври 21, 2021

таг: Милиеуконтакт Македонија”

Општина Дојран потпиша меморандум за соработка со НВО ,,Милиеуконтакт Македонија”

Силен партнер за зачувување на животната средина, грижа за македонскиот бисер-Дојранското езеро и неговиот биодиверзитет доби општина Дојран. Општината потпиша меморандум за соработка со...