Сумирано на едно место, градоначалникот на општина Карбинци, Јордан Насев  објави онлајн презентација за она што е направено во текот на изминатите три години.

За овој период, вели Насев, релаизирани се 30 проекти во вкупна вредност од 3,4 милиони евра, а во тек се проекти вредни 3 милиони евра.