Општина Карбинци започна со уредувањето на Козјачка река.

Целта на овој проект е да заштитат претходно изградените содржина од уништување на надојдените води на реката и уредување на речното корито да се добие урбан лик.

Вкупната вредност на проектот изнесува 4.185.713,00 денари, од кои 2.864.828 се средства добиени од Министерството за животна средина и просторно планирање, останатите средства се сопствено учество од Буџетот на општина Карбинци.