Нов бунар за вода деновиве се буши за потребите на селото Габревци  општина Конче.  Како што информира градоначалникот Благој Илиев , на овој начин ќе се обезбедат дополнителни количини на вода за пиење  за жителите во оваа село каде што има околу 70 домаќинства..

Средствата за инвестиција се обезбедени од локалната самоуправа.