среда, мај 22, 2024

таг: регулација на корито

(видео) Заврши капиталниот проект за регулација на поројот Св. Илија

Реализиран е уште еден капитален проект во општина Струмица, а тоа е регулацијата на поројот Св. Илија до влив во река Водочница во Струмица. Овој...

Почнаа работите на регулација на реката Брегалница во Делчево

Интензивно се работи на првиот дел од проектот за регулација на речното корито на река Брегалница кој предвидува изградба на попречни прагови од габиони...