Во тек е поставување нова водоводна мрежа во село Таринци.

Со изградба на нова водоводна линија во должина од 300 метри, Ф-90, ќе се подобри водоснабдувањето кај 20 домаќинства.

Вкупна вредност на инвестицијата изнесува 250.000, средства од општинскиот буџет.

Неделава беше потпишан и договор со изведувачот на работите за регулација и доуредување на Козјачка река во село Карбинци на потегот од плоштадот и стадионот во должина од 150 метри.

Со реализација на овој проект селото Карбинци ќе добие сосема нов лик. Но и поголема безбедност за жителите од поплави.