Со финансиски средства обезбедени од Буџетот на општина Дојран, започна прва фаза на адаптација и реконструкција на културниот дом во Нов Дојран.

Културниот дом ќе биде адаптиран во склоп на неговата намена, односно повторно ќе се врати сјајот на културниот дом.

Надворешно ќе се добие нов и урбан лик со покриен пазар, информираат од локалната самоуправа.