Градежната инвазија на булеварите и улиците во Град Скопје, интезивно работи на терен на изградба на новиот булевар Никола Карев кој ќе има 4 сообраќајни ленти, пешачки и велосипедски патеки од двете страни, како и ново зеленило, информираат од Град Скопје.