Со цел зголемување на безбедноста на пешаците, општина Дојран за прв пат доби 3Д пешачки премин.

Изведба на 3D Пешачки премин, за прв пат во Општина Дојран.

„Со овој проект се подобрува безбедноста во сообраќајот во Нов и Стар Дојран. Ваквиот вид  на режим на сообраќај со изведба на хоризонтална и вертикална патна сигнализација на најкритичните делови се  таргетирани и утврдени од страна на службите на Општина Дојран,“посочуваат од локалната самоуправа.