Град Скопје го одбележа Меѓународниот ден за подигање на свеста за лица со аутизам

Град Скопје и оваа година го одбележа 2 -ри Април, Меѓународниот ден за подигање на свеста за лица со аутизам, при што во знак на поддршка на лицата со аутистичен спектар на нарушувања, денеска светот се бои во сино. Овој ден има за цел да стави акцент на пречките со кои се соочуваат секојдневно луѓето со аутизам и другите кои живеат со лица со аутизам, а исто така се прославуваат уникатните вредности на истите.


„Градот Скопје континуирано го реализира приоритетот за Општествено вклучување и социјални услуги за ранливите категории на граѓани, меѓу кои и лицата со посебни потреби во рамките на кој се предвидени активности кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на живеење и создавање услови за независен живот.Во таа насока, а со цел континуирана поддршка на лицата со аутизам и нивните родители и семејства, во 2019 година беше воспоставена меѓуопштинска соработка со општина Бутел со цел отворање сензорна соба во една од градинките на подрачјето на општината наменета за стимулативни активности  за да се подобри однесувањето на децата со аутизам“, соопштија од Град Скопје.

Отворањето  на Сензорната  соба,  чија примарна улога е задоволување на потребите на децата со дисфункција во сензорната интеграција, на ниво на општина Бутел, и задоволување на барањата на нивните родители, се покажа дека е од клучна важност за подобрување на квалитетот на животот на повеќе од 35 деца и нивните семејства. Градот Скопје учествуваше со финансиски средства во вкупен износ од 700 000 денари, за опремување на сензорната соба во општина Бутел.

Исто така, Градот Скопје петта година по ред ги поддржува заложбите и работата на Здружението за граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и  Аспергеров синдром – ВО МОЈОТ СВЕТ, за спроведување на сензорна терапија и третман на деца со аутизам од социјално ранливи групи и тоа преку индивидуално дизајнирани координирани третмани за подобрување на комуникациските способности, развој на говорот и на речникот. На годишно ниво за оваа намена се издвојуваат 800 000 денари. Исто така, секоја година поддржува десетина организации кои даваат услуги на лица со посебни потреби, а дел од тие услуги ги користат и лицата со аутистичен спектар на нарушувања. На годишно ниво се издвојуваат приближно 4 000 000 денари.

Градот Скопје, заедно со сите партнери и граѓани, преку овој симболичен гест упатува порака дека продолжува неуморно да обезбедува услови за здрава и напредна иднина за сите граѓани, како и поддршка до сите ранливи категории. Неопходно е да се покаже потребата за поголема грижа на заедницата кон овие деца, но и за симнување на стигмата која постои кон нив. Да ги искористиме нивните потенцијали и тие да бидат почитувани и еднакви граѓани во нашето општество.

На овој Меѓународен ден порачуваме дека различностите не поврзуваат и дека општеството можеме да го направиме за сите.