Советот на општина Карбинци го усвои Буџетот за 2021 година.

Вкупниот буџет изнесува 127.860.704 денари.

Буџетот на Општина Карбинци за 2021 година е развоен и содржи реализација на капитални проекти, инфраструктурни проекти, проекти од областа на спортот и културата, социјална заштита, животна средина, вели градоначалникот на општина Карбинци.