Општината Свети Николе заедно со граѓанската организација ГИЗ жени, е на листата на избрани општини меѓу 64 општини во светот, како дел од програмата Партнерството за отворена влада (OGP). OВП локал, е уникатно партнерство формирано во 2011 година, меѓу владините лидери и граѓанското општество  и ги комбинира овие моќни сили за да промовираат одговорно, одговорно и инклузивно управување.Седумдесет и осум земји и се поголем број на локални самоуправи – кои претставуваат повеќе од две милијарди луѓе – заедно со илјадници граѓански организации се членки на Партнерството за отворено управување (ОВП).

-Чест и задоволство ни е да ја видиме општина Свети Николе и ГИЖ Свети Николе @Giz Zeni Sveti Nikole на листата на избрани општини во #OGPLocal на @ opengovpart. Локалната самоуправа игра клучна улога во локалното отворено владино партнерство со тоа што е поблизу до народот и обезбедува клучни услуги за кои е потребна ефективна и одговорна локална власт.Како појаснување #OGPLocal е глобална иницијатива во која Владите и граѓанските организации задно градат поотворено и потранспарентно општество за сите граѓани.Република Северна Македонија пристапи кон оваа иницијатива од 2011 година а општина Свети Николе е прва општина од земјата која пристапува кон иницијативата за локални владини партнерства. Општина Свети Николе пристапува кон иницијативата заедно со ГИЖ Свети Николе, изјави Сашо Велковски градоначалник на Општина Свети Николе.

Општина Свети Николе беше избрана во групата со 56 нови членки како дел од партнерство на реформатори во и надвор од владата, кои работат на трансформација на тоа како владата им служи на своите граѓани.

Главниот извршен директор на ОГП, Санџај Прадан, го поздрави додавањето на новите членови во Партнерството.

-Локалните лидери – во владата и граѓанското општество – честопати се најблиску до луѓето на кои им служат. Отворената локална власт може да донесе значајни промени во животот на луѓето и да изгради доверба “, изјави Прадан.

Низ целиот свет, локалните самоуправи се одговорни за најрелевантните политики што влијаат врз секојдневниот живот на граѓаните. Во многу случаи, тие први одговорија на предизвиците на пандемијата, обезбедувајќи клучни услуги за погодените, особено во поголемите градови кои станаа жаришта на КОВИД-19. Локалните членови на ОВП ги приближија граѓаните до нивните влади, создавајќи силно чувство на доверба и соработка меѓу нив, сметаат од Партнерството.