Продолжуваат активностите околу изградбата на фекална канализацска  мрежа и пречистителна станица во селото Козјак.

Станува збор за 2300 метри канализациска мрежа со чија изградба ќе се надмине долгогодишниот проблем со одводот на отпадните води од оваа населено место.

Увид во градежните активности денес изврши градоначалникот на општина Карбинци, Јордан Насев.