– Штипскиот музеј ќе ја реставрира црквата Свети Власиј на Исарот
– Македонска Каменица ќе го намалува надоместокот за фирмарина и го
укина плаќањето закуп на простор
– ЈП „Камена Река“ започна со декоративно разубавување на Македонска
Каменица
– Светиниколските иноватори продолжуваат со донација на УВ Гардовите
– Поставена канализационата мрежа на Кнежевски пат во Свети Николе
– За време на карантинот општина Карбинци работи на асфалтирање на улици