Повторно воведен во функција јавниот превоз до руралните населби во Свети Николе
Општина Штип започна со осветлување на влезот на градот од кај Ново Село
Започна изградбата на филтер станицата во општина Карбинци
Продолжена забраната за спортски активности и тренажни процеси во Македонска Каменица
Вандализам во Македонска Каменица – уништена новопоставената урбана опрема во пригратските населби