Во Штип се врши дезинфекција на станбените згради, мобилни тимови помагаат за купување лекови, храна.
Општина Карбинци: Советниците се откажаа од паушалите.
Започна дистрибуцијата на заштитни медицински маски и средства во Македонска Каменица.
Состанок на кризниот штаб на Општина Свети Николе.
Општина КОНЧЕ во соработка со Црвен Крст-Радовиш помага на ранливи категории.