Каменица започнува постапката за реконструкција и изградба на регионалниот пат до село Саса

Со денес распишаниот тендер од страна на ЈП Државни патишта во Македонска Каменица започнува постапката за реконструкција и изградба на регионалниот пат до село Саса. Тендерската постапка за реализација на проектот започнува денес, а првите градежни работи, како што информираат надлежните се очекува да започнат на средината од месец Мај.

По направените опсежни анализи, темелната подготовка и неизбежните корекции на проектот, жителите на село Саса, граѓаните на општина Македонска Каменица и најголемиот економски субјект во нашата општина Рудник Саса, после скоро 5 децении ќе добијат нов и современ регионален пат. Патната инфраструктура се гради плански и според реалните потреби на граѓаните. Огромна е радоста што остваруваме уште едно дадено ветување пред жителите на село Саса и граѓаните на Македонска Каменица, – истакна градоначалничката на општина Македонска Каменица Соња Стаменкова

Дополнувајќи дека, за само две години со општински средства се изградени 10 километри локални патишта во повеќето селски средини. Со новите 11 километри регионален пат за потребите на граѓаните, таа бројка ќе изнесува 21 километар. Овој регионален пат е од огромно значење за жителите на општина Македонска Каменица и регионот, знаејќи дека покрај поврзувањето на нашите две најголеми рурални средини, селата Саса и Моштица го поврзува и најголемиот економски субјект во Македонска Каменица, Рудникот Саса. Со оваа инвестиција се надевам дека даваме дополнителен стимул за забрзан развој на социоекомонските прилики, ја подобруваме мобилноста на граѓаните и нивната безбедност во сообраќајот.

Реконструкцијата на регионалниот патен правец Македонска Каменица – Саса ќе се реализира врз основа на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на државните патишта. Линк до објавеното Известување на Јавниот оглас тука.