Овие средства општината ќе може да ги користи во изградба, реконструкција, изработка на проектна документација и надзор на локални патишта.

Општина Конче веќе е во завршна фаза со првиот проект со кој ќе се искористат дел од овие средства а тоа е реконструкција на патот од с.Д.Липовиќ до с.Горни Липовиќ и изградба на мост на каскадатата кон с.Габревци.

Средствата од овој проект ќе можат да се искористат само со поднесување на соодветни проекти и доколу се исполнуват потребните критериуми општината добива можност да ги искористи.