Браната на реката Отиња влезе во државниот буџет.
Трговскиот центар во Кочани добива ново руво.
Владата и ги врати спортската сала и други објекти на општина Куманово.
Општина Македонска Каменица со јавен повик за пријавување на програмски активности кои би можеле да бидат финансирани од општинскиот буџет.
Поставени две метео станици во општина Конче.
Се гради нов паркинг во Куманово.
Спортската сала „25 Мај“ се враќа во владение на Општина Радовиш.
Оум милиони денари доби Радовиш за изградба на пат од Дамјан до Погулево.
Свети Николе со низа свечености за патронот „Свети Николај”.