– Радовиш одбележа 75 години слобода
– Што направиле во двегодишниот мандат пред своите сограѓани, дадоа  градоначалниците на општините Свети Николе и Карбинци.
Овие содржини се дел од Неделниот бриф 09.11.2019