Oсновното училиште Димитар Влахов, го одбележа својот Патрон празник.


Учениците со пригоден рецитал, балетски точки и претстава го одбележаа Патрон празникот на училиштето. Свечениот настан се одржа во ОМЦ „Киро Глигоров“ во Штип.