Свети Николе денеска со меѓународен фестивал на изворен фолклор, го одбележува празникот на градот Тодорова сабота. Фестивалот почнува со прием кај градончалникот Сашо Велковски, продолжува со дефиле на учесниците низ градот, по што настаните продолжуваат во кино салата во Домот на културата „Крсте Мисирков“. Во програмата учествуваат групи коинегуваат изворен фолклор од Србија,   Босна и Херцеговина и Македонија.

Фестивалот има натпреваруваки карактер.