Во последниот Неделен Бриф за 2018. година:

Oпштина Конче се формираше локален совет за превенција.
Куманово ќе отпише застарени долгови на физички и правни лица.
Советот на општината Штип го донесе буџетот за 2019 та година.
Носиме информации за новитети од виничка адреса.