Во новиот „Неделен Бриф“, правиме пресек на активностите во македонските општини изминатава седмица.
Кумановчани се фокусираат на проблемот со амбиенталниот воздух.
Свети Николе преку форум ќе избира приоритетни проекти.
Во штипската населба Баби се гради нов крак од улицата „11 Конгрес”.
Се гради и топлиот премин во штипското училиште „Славејко Арсов”.
Се уредува центарот на Македонска Каменица.