Градежни активности на игралиште во населба Блок 70
Денеска градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски ќе даде изјава за медиуми во врска со градежните активности на игралиште во населба Блок 70 со почеток во 10:00 часот.

 

Дневни активности на јавни претпријатија
Денеска ЈП „Стипион 2011“ ќе работи на:
– Реконструкција на тротоар во населба Булевар ЈНА
– Реконструкција на мал плоштад пред пензионерски дом
– Реконструкција на постоечко игралиште во населба Блок 70
– Замена на улични светилки во градот