Советот на општина Струмица ја одржа деветтата седница на која што беа усвоени повеќе предлог – одлуки, извештаи и планови од интерес на граѓаните на Општината. Според претседателот на Советот, Марјан Даскаловски, пред советниците беа 38 точки на дневниот ред.