Традиционално и оваа година Општина Карбинци се влучува во одбележување на празникот ,,Водици“. Чинот на фаќање на Светиот крст ќе се одвива на три локации.

Во 09.30 часот во село Карбици, на реката Брегалница.

Во 10.30 часот во село Долни Балван, кај мостот

Во 11.30 часот во село Таринци, кај Џоле.

Фото-архива ФБ