Започна реконструкцијата на една од главните улици во село Таринци.
Во рамките на активностите предвидена е и изградба на атмосферска канализација како и тротоарско решение.
Преку Бирото за регионален развој се обезбедени финансиски средства во висина од 6.169.000 денари по програмата за развој на селата.