Започнаа градежните работи за изградба на медијатека во ООУ „Св.Климент Охридски“ во Делчево

Во ООУ „Св.Климент Охридски“ започнаа градежните работи за адаптација и пренамена на потпокровниот помошен простор во простор наменат за медијатека-библиотека.

Kорисната површина од 274 м2 кој се наоѓа во поткровјето на стариот реконструиран објект е отворен, без дополнителни прегради и досега се користеше како помошен простор за складирање непотребни материјали на училиштето и беше рационално искористенСо адаптацијата и пренамената на таванскиот простор се предвидува  решение кое ќе овозможи поинакво и покорисно искористување на таванскиот простор што би било од корист на корисниците, односно учениците, наставниците и персоналот на училиштето. Во новата медијатека ќе се вклучат нови содржини: библиотека, читална и простор за состаноци,  уметничко ателје со вклучени: музички инструменти и уметничко сликање, како и мултинаменски хол.

 Овој проект е финансиран од МОН и е со вредност од 4,3 милиони денари, изведувач е АТРИУМ-ДООЕЛ од Вевчани.