Општина Штип објави јавен повик за поднесување понуди за добивање на линии и пакет линии за вршење на општински линиски превоз на патници и субвенционирање на линиите.

Како што претходно беше најавено, се очекува јавниот градски превоз да стартува наесен, пред почетокот на новата учебна година. Предвидени се четири линии од населбите Чардаклија, Караорман ( која ќе важи и за населбата Баби), Три Чешми и од населбата Дузлак.

Сите информации најдете ги овде.