Повеќе села во општина Карбинци добиваат асфалтирани улици. Во тек е асфалтирањето на три нови улици во општина Карбинци. Некои од нив асфалтен слој добиваат по прв пат.

Се асфалтира и во село Радање.

„Секоj жител заслужува подобри услови за живот.“, вели градоначалникот на Општина карбинци, Виктор Паунов.