Асфалт на новата улица „3“ во Делчево

Новата улица „3“ во централното градско подрачје денеска го добива првиот асфалтен слој од предвидените два асфалтни слоја во рамките на подпроектот „Подобрување на јавните општински услуги во Општина Делчево – Изградба на дел од улица „3“ во Централното градско подрачје“ кој се реализира преку Проектната  единица на Министерство за финансиии- Проектот за подобрување на општинските услуги МСИП  финансиран преку Светска Банка и кофинансирање на Општина Делчево.

На улицата која е во должина од 370 метри, ширина на коловозот од 6 м и тротоар од едната страна на коловозот со ширина од 2 метри, е изградена и дополнителна лента од 66 метри предвидена за автобуско и такси стојалиште со што се добива комплетно сообраќајно решение на сообраќајницата која го поврзува новиот градски пазар, односно ул „Индустриска“, со улица 4 и пешачкиот мост на река Брегалница.

Денеска увид во работите изврши градоначалникот Горан Трајковски кој истакна дека изградбата на новата улица ќе даде квалитетно сообраќајно поврзување и ќе отвори нови перспективи, инвестиции и развој на овој дел од градот кој е во централното градско подрачје, но со децении стои неуреден и запоставен. Директна корист од реализација на овој проект ќе имаат сите жители на Општината и околните места, но и сите граѓани кои ќе го посетуваат новиот градски пазар, како и идните инвеститори во оваа централна зона, потенцираше Трајковски.

Изградбата на новата улица е во рамките на Вториот проект за подобрување на општинските услуги МСИП 2 преку кој се доискористуваат преостанатите средства од Договорот склучен со Министерството за финансии. Вредноста на проектот изнесува 8. 029 549,8 милион денари. Поголем дел од средствата, односно 5.266.748 денари се под-заем преку  проектната  единица на Министерство за финансии– Проектот за подобрување на општинските услуги МСИП  финансиран преку Светска  Банка. Останатите средства се обезбедени по пат на кофинансирање од Буџетот на Општина Делчево.

Градежните работи за изградба на улицата ги изведува фирмата „БАУЕР-БГ ДОО Скопје“.